Přejít k hlavnímu obsahu

Úspěchy

Vyhráli jsme Cenu Olomouckého kraje

(2. 11. 2023)

Vůbec jsme to nečekali, na předávání cen Olomouckého kraje jsme šli spíš ze slušnosti. Ale co se nestalo - Je to doma! Cena za významný počin v ochraně životního prostředí - 1. místo!
Dostali jsme tento achát, kytku a radost, že je naše práce oceněná. Ono je sice největším každoročním oceněním hlavně množství zvláště chráněných živočichů a rostlin, které nám svojí existencí na "našich" loukách zlepšují náladu a dávají naději, že naše aktivita má smysl. Nicméně takto oficiální poděkování od Kraje nám vykouzlilo také velké úsměvy na tvářích.
Všem, kdo si naší práce váží a vnímá její smysl, mnohokrát děkujeme. Děkujeme Olomouckému kraji za prestižní ocenění a věříme, že se v našem kraji bude dbát na ochranu biodiverzity a přírodních biotopů všemi dostupnými prostředky.
Ještě se podívejte na video ;)

 

Radiměřské Motýlí království v televizi

(18. 9. 2022)
Našeho projektu "Radiměřské Motýlí království" si nedávno všimli v České televizi a natočili u nás krásný díl pořadu Nedej se!
Sledujte ZDE

 

Těžba písku a ochrana přírody – jde to dohromady? aneb úspěšný revitalizační projekt na Olomoucku

(25.10.2021)

Pískovny, kamenolomy a další těžebny máme většinou spojené s hlukem, špínou, zvýšenou dopravní zátěží a devastací krajiny. A často také s úbytkem biologické rozmanitosti naší krajiny. Ale je tomu skutečně tak? Pojďme se podívat na jeden typický případ, kdy těžba nerostné suroviny krajině a přírodě naopak prospěla. Podíváme se do štěrkopískovny Náklo u Olomouce.

Jsou tomu už 4 roky, kdy vzniklo jedno velmi neobvyklé spojení – olomoucký Český svaz ochránců přírody Arion spojil síly se společností CEMEX a se státní Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. A všichni se společně pustili do unikátního projektu – záchrany populace silně ohrožené rostlinky s neobvyklým jménem cídivka různobarvá.

Tato rostlinka roste už pouze na posledních zhruba 20 místech v celém Česku. Kdysi rostla na mladých písečných říčních náplavech. Jenže divoké štěrkonosné řeky jsme zregulovali a uzavřeli do betonových koryt a přehrad. Naše řeky jsme prakticky zničili. A s nimi i místa, kde mohla cídivka růst. Naštěstí jsme jí ale nabídli náhradní domov – kamenolomy, odkaliště, cihelny a výpěrková pole pískoven. A cídivka tuto poslední šanci naštěstí využila. Dnes jsme tak svědky skutečně paradoxní situace – jedna z nejvzácnějších rostlin naší přírody už roste výhradně na místech vzniklých při těžbě nerostných surovin! Štěrkopískovna Náklo je právě jedním z těchto cenných míst.

ČSOP Arion zde v roce 2018 provedl na náklady společnosti CEMEX výřez náletu a od té doby lokalitu pravidelně kosí, což financuje pro změnu Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Nicméně vegetace se postupně zapojovala, což cídivce zcela nesvědčilo. Je to přeci jenom druh závislý za razantních zásazích, jakými byly dříve jarní povodně. Bylo zjevné, že úbytku cídivky může pomoci pouze radikálnější zásah. Ve spolupráci s orgány státní ochrany přírody a Nadačním fondem Veolia proto došlo v roce 2021 ke stržení drnu na větší části plochy (mimo jádro výskytu) a narušení drnu na ploše zbývající. Krom úpravy terénu tak, aby vyhovoval cídivce různobarvé, byla současně vytvořena řada větších či menších tůní vhodných pro rozmnožování obojživelníků a vodního hmyzu.

Místo se tím pádem za posledních několik let změnilo k nepoznání – z neprostupné buše plné odpadků ke krásné osluněné louce s mokřady a jezírky. Na místo se nastěhovaly žáby, vážky, vodní ptáci a také třeba vzácná kudlanka nábožná.

Takže, jde těžba písku a ochrana přírody dohromady? Může těžba nerostných surovin prospět biodiverzitě? Odpověď zní: jednoznačně ano. Zkuste třeba porovnat typickou zemědělskou krajinu střední Moravy, tedy nekonečný lán řepky či kukuřice, a kteroukoli, byť uměle vzniklou, vodní plochu poblíž. Kde najdeme více rostlin, ptáků, žab či vážek? A kde budeme raději trávit svůj volný čas? Ten rozdíl je jasný a do očí bijící! Buďme rádi za každou těžebnu, jejíž provozovatel si její potenciál uvědomí a dokáže ho správně rozvíjet. Nakonec z toho vytěží ne jenom člověk, ale i sama příroda.

Naučné stezky

Vybudovali jsme krásné naučné stezky ve Štědrákově Lhotě na Šumpersku a u vily Sklenářka nedaleko Kostelce nad Orlicí. Navštivte je! A pokud se vám budou líbit, vězte, že další naučnou stezku, nebo třeba jen jeden naučný panel, můžeme vybudovat právě pro vás!

 

Přednášky

Uspořádali jsme několik velmi vydařených přednášek a promítání pro veřejnost o aktuálních environmentálních tématech.

Benefiční činnost

Povedlo se nám uspořádat několik benefičních koncertů a získat peníze na podporu projektu Zátoka nosatých opic. Další peníze se nám podařilo vydělat výrobou a prodejem benefičních výrobků. Všechny peníze, do poslední koruny, putují na podporu českých ochranářských projektů v rozvojových zemích. Jsme každoročním účastníkem olomouckého Ekojarmarku. Kromě prodeje benefičních výrobků poskytujeme i bezplatné odborné poradenství všem, kdo za námi přijdou s nějakým problémem.

Olomoucká semínkovna

Od roku 2018 provozujeme první olomouckou semínkovnu. Naleznete ji v univerzitní botanické zahradě, je vám k dispozici každoročně zhruba od března do října a má i vlastní facebookovou stránku „Semínkovna Olomouc“. A k čemu je to dobré? Přijďte a zjistíte!

Pokořili jsme Alpy

Naplno jsme rozjeli ochranářské aktivity v rakouských Alpách, kde doposud praktická ochrana přírody příliš nefungovala. Nejenom, že jsme obnovili už přes deset hektarů zarostlých alpských rezervací, ale daří se nám do ochrany přírody zapojovat i místní. Dokonce jsme položili základy rakouského ochranářského dobrovolnictví.

A Slovensko?

Třesou se před námi i slovenské Biele Karpaty. Povedlo se nám tady ve spolupráci se slovenskými organizacemi obnovit už několik unikátních lokalit. Naším největším zářezem je odlesnění vrcholu ikonického Vršatce. 

Jsme doma i v českých horách

Ani české hory nenecháváme bez povšimnutí – zvládli jsme odstranit několik hektarů expanzivního borůvčí a obnovit cenné horské louky v okolí Ovčárny a Velké Kotliny v Jeseníkách.

Spolupráce s jinými organizacemi

Spolu s JARO Jaroměř a Pražskou pastvinou jsme zachránili populaci okáče skalního v Českém Středohoří a postupně chystáme jeho repatriaci na některé historické lokality. Zajišťujeme jeho ochranu i na posledních lokalitách v Rakousku a Německu.

Dobrovolnické tábory

Pravidelně zajišťujeme organizaci tábora Olešenka v Orlických horách. Akce má 30letou tradici a patří k největším ochranářským akcím v Česku. Kromě toho pořádáme i několik menších dobrovolnických táborů v Radiměři na Svitavsku a v Martinicích u Proseče.

Naše milovaná Radiměř

Největší radost z našich tradičních lokalit nám ale dělá Radiměř. Nejen proto, že jsme téměř vyhynulou populaci modráska černoskvrnného vytáhli už na několikasetkusovou, ale hlavně proto, že je to tu krásné a že nás místní lidé rádi vidí a všemožně podporují. Na taková místa se vždy nejraději vracíme.