Co je naším posláním?

Soustředíme na střední Moravu a východní Čechy. Pátráme po přírodovědně cenných lokalitách, o které se poté s láskou staráme. Občas se podíváme i za hranice. Intenzivně spolupracujeme s místními botaniky a zoology, aby nám pomohli nalézt ty nejcennější a nejohroženější druhy a lokality. Často začínáme tam, kde to jiné podobné organizace vzdávají. Vždyť mnohé druhy, které se snažíme zachránit pro další generace, nikde jinde v České republice neuvidíte! Jsou jimi například vzácní motýli modrásek černoskvrnný a hnědásek květelový, saranče vrzavá, křivatec český a mnohé další. Každým dnem se náš záběr rozšiřuje tak, abychom zachránili největší poklady naší přírody!

Simple Leaflet Map

Údržba přírodně cenných lokalit

 • výsadby zeleně, lesní výsadby
 • budování živých zahrad (jezírka, skalky pro ještěrky, motýlí záhony, ptačí budky…)
 • údržba zeleně, kácení dřevin
 • budování návštěvnické infrastruktury
 • výukové programy pro školy
 • osvětové akce pro veřejnost
 • dobrovolnické víkendovky a tábory na nejzajímavějších lokalitách našeho kraje
 • exkurze do přírody
 • provoz první olomoucké semínkovny
 • a je toho mnohem víc! Nebojte se nás kontaktovat, umíme i zázraky na počkání!

Hlavní zájmové druhy motýlů

Naším velkým cílem je záchrana či znovunavrácení do přírody některých krásných a vzácných druhů motýlů

 • modrásek černoskvrnný (Phengaris arion)
 • hnědásek květelový
 • okáč skalní
 • modrásek bahenní (Phengaris nausithous)

Hlavní zájmové druhy rostlin

“A zajímají nás samozřejmě i rostliny. Na našich lokalitách najdete třeba tyto klenot:”

 • pětiprstka žežulník
 • jalovec obecný
 • okrotice bílá
 • cídivka různobarvá
 • hořec křížatý
 • hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)
 • hořeček brvitý
 • prstnatec májový
 • upolín nejvyšší
 • a spoustu dalších

Boj se suchem

Obnova přirozených mokřadů, budování malých vodních nádrží ve volné krajině

Naše historie a současnost

Lidé & kontakty

ZO ČSOP 71/18 Arion, Kmochova 25, 779 00 Olomouc, IČO 04377818, číslo účtu 2600875491/2010

Roman Kalous


Random Name

Předseda organizace

roman.kalous@csoparion.cz

604 654 499

Kamil Máralík


Random Name

Hlavní fyzická síla

kamil.maralik@csoparion.cz

Ondřej Pospíšil


Random Name

botanik

ondrej.pospisil@csoparion.cz

Zuzana Kubištová


Random Name

Hospodářka

zuzana.kubistova@csoparion.cz

Gita Matlášková


Random Name

Koordinátorka kampaní,

specialistka na palmový olej

gita.matlaskova@csoparion.cz

Martina Předotová


Random Name

Environmentální lektorka a kreativec

martina.predotova@csoparion.cz

Jak nás podpořít?

číslo účtu 2600875491/2010 givt

Kdo nás podporuje & koho podpurujeme my

Zde asi budou hlavní spolupracovníci