Přejít k hlavnímu obsahu

Nadnárodní projekty a kampaně, spolupráce

Jsme namočení ve všem možném...

PROBLEMATIKA PALMOVÉHO OLEJE

•    Koalice proti palmovému oleji – osvětová kampaň na ochranu tropických deštných pralesů
•    Zátoka nosatých opic – projekt na záchranu unikátního ekosystému na Borneu

TRVALE UDRŽITELNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINOVÁ SOBĚSTAČNOST

•    Iniciativa Semínkovna – za svobodu semenaření a potravinovou soběstačnost
•    Permasemínka – pro pestrou, zdravou a trvale udržitelnou zahradu
•    Iniciativa Food not bombs Olomouc – proti plýtvání jídlem a za jídlo pro všechny

OCHRANA PŘÍRODY - naši partneři za hranicemi

•    Pre Prírodu – Slovensko
•    KOZA – Karpatské ochranárské sdruženie altruistov – Slovensko
•    JARO Österreich – Rakousko

OCHRANA VOD

•    Koalice pro řeky – Iniciativa odborníků i obyčejných lidí za ochranu zachovalých českých řek

MEZINÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY

  • Norské fondy - Na lokalitě v Radiměři budujeme extenzívní pastvinu a obnovujeme starý ovocný sad

 

Povinné informace:

Název projektu:

Podpora biodiverzity stepních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků (podrobné a aktuální informace o projektu ZDE)

Cíl projektu:

Cílem projektu je na 12 „stepních“ lokalitách v péči pozemkových spolků zajistit optimální podmínky pro přežití vzácných druhů rostlin a živočichů. Cestou k tomu je soubor opatření, zahrnující zejména údržbu či obnovu bezlesí a řídkých prosvětlených porostů dřevin.

Plánované aktivity:

  • kosení travních porostů
  • pastva
  • výřez náletových dřevin
  • následné odstranění výmladků
  • odstranění invazních druhů rostlin (trnovník akát, topol kanadský, celík kanadský, trnka)
  • výsadba dřevin
  • narušení drnu
  • vybudování úkrytů pro živočichy (broukoviště, hmyzí domky)
  • udržování políčka vzácných plevelů

 

Organizační zajištění:

Organizační zajištění projektu má na starosti Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP.

Koordinátor projektu: Mgr. Petra Milerová: petra.milerova@csop.cz

Finanční řízení projektu: Ing. Petr Stýblo: petr.styblo@csop.cz 

 

Partneři projektu:

ZO ČSOP Arion - internetové stránky partnera zde.

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády - inernetové stránky partnera zde.

ZO ČSOP Kněžice - internetové stránky partnera zde.

Role partnerů je zajištění péče o lokality v jejich dlouhodobé péči.

 

Projekt je podpořen grantem z Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu v oblasti podpory Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech. 

 

Termín realizace: 1. 6. 2021 - 30. 4. 2024 

Číslo projektu: 3201200014

Rozpočet projektu: 3 344 699 Kč

Výše příspěvku z grantu z FM Norska: 2 558 694,73 Kč

Výše dotace SFŽP: 451 534,37 Kč

www.sfzp.cz/norskefondy   www.norskefondy.cz       www.eeagrants.org 

 

loga