Český svaz ochránců přírody Arion je nezisková organizace, založená v roce 2015 v Olomouci, která spojuje odborníky, studenty vysokých škol, dobrovolníky i prosté milovníky přírody. Naším společným posláním se stala ochrana a obnova přírodního i kulturního dědictví a ekologická výchova a osvěta veřejnosti.Vznikli jsme jako „dceřiná organizace“ Českého svazu ochránců přírody JARO Jaroměř, který na tomto poli působí již 30 let a za tu dobu dokázal zachránit nespočet druhů a lokalit, zejména ve východních Čechách, a my se s ním nyní dělíme o lokality sdružené v rámci Velkojaroměřského pozemkového spolku.


Soustředíme se na průzkumy a mapování přírodovědně cenných lokalit na střední Moravě a ve východních Čechách, o které poté s láskou pečujeme. Intenzivně spolupracujeme s místními botaniky a zoology, aby nám pomohli nalézt ty nejcennější a nejohroženější druhy a lokality. Zaměřujeme se především na ty lokality, nad kterými ostatní podobné organizace už „zlomily hůl“, ale podle nás si zaslouží náležitou péči a snahu o záchranu. A to, i kdybychom do jejich záchrany měli investovat všechen vlastní čas a prostředky – vždyť mnohé druhy, které se snažíme zachránit pro další generace, nikde jinde v České republice neuvidíte! Jsou jimi například vzácní motýli modrásek černoskvrnný a hnědásek květelový, saranče vrzavá, křivatec český a mnohé další. Každým dnem se náš záběr rozšiřuje tak, abychom zachránili největší poklady naší přírody!


Vedle aktivní ochrany přírody se věnujeme environmentální výchově a osvětě veřejnosti. S našimi zkušenými lektory připravujeme například širokou nabídku vzdělávacích programů a přednášek pro školy, včetně pořádání exkurzí do přírody. Pravidelně pořádáme také akce pro veřejnost (např. exkurze na zajímavé lokality s účastí zkušených biologů a ekologů, nebo akce pro dobrovolníky s chutí o aktivní pomoc při údržbě našich lokalit (neváhejte nás kontaktovat již nyní!).


Vyjadřujeme se k aktuálním globálním problémům, které mají negativní dopad na životní prostředí a za které jsou zodpovědné rozvinuté státy, tedy i my – obyvatelé České republiky. Aktuálně nás nejvíce znepokojují problémy spojené s masivním používáním palmového oleje v potravinách či v kosmetice. Jde o zběsilé likvidování deštných pralesů jihovýchodní Asie, střední Afriky a Jižní Ameriky, včetně zabíjení jejich zvířecích, rostlinných i lidských obyvatel. Jako spotřebitelé výrobků obsahujících palmový olej neseme velký podíl na vyhubení celé řady vzácných druhů a na bezprostředním ohrožení přežití mnoha dalších. Naše organizace je proto aktivním členem Koalice proti palmovému oleji a naše osvětová činnost je zaměřená i na toto téma.


Naše práce se neobejde bez našich partnerů, sponzorů, individuálních dárců, poradců a dobrovolníků. Jakýkoliv druh podpory a pomoci vítáme! Můžete nám věnovat sponzorský dar (finanční či materiální), stát se naším dobrovolníkem, členem, upozornit nás na ohrožené druhy a lokality ve svém okolí, či si třeba koupit ptačí budku…