Přejít k hlavnímu obsahu

O nás

Nezisková organizace založená v roce 2015 má za cíl zachránit ty nejcennější a nejohroženější přírodní lokality Olomouckého a Pardubického kraje. Také se zajímáme o řešení globálních problémů.

Naše organizace byla pojmenována podle modráska černoskvrnného (Phengaris arion), jednoho z nejvzácnějších klenotů naší přírody i celé Evropy. Jeho záchrana je jedním z hlavních cílů ČSOP Arion. Spojujeme odborníky, studenty vysokých škol, dobrovolníky i prosté milovníky přírody.

Velké úsilí soustředíme na průzkumy a mapování přírodně cenných lokalit na střední Moravě a ve východních Čechách. Následně pak o tyto lokality pečujeme. Intenzivně spolupracujeme s místními botaniky a zoology, aby nám pomohli vytipovat prioritní druhy a oblasti. Zaměřujeme se především na ta místa, nad kterými ostatní organizace už „zlomily hůl“, ale podle nás si zaslouží náležitou péči a snahu o záchranu.

Jsme sesterskou organizací ČSOP JARO Jaroměř, který na poli aktivní ochrany přírody působí již déle než 30 let. Úzce spolupracujeme s dalšími „sestřičkami“ – ČSOP Morava, Pražská pastvina, ČSOP Ekologická servisní organizace, JARO Österreich a dalšími, se kterými společně tvoříme velkou ochranářskou Skupinu JARO.

Naším společným posláním se stala ochrana a obnova přírodního i kulturního dědictví a environmentální výchova a osvěta veřejnosti.

Vyjadřujeme se k aktuálním globálním problémům, které mají negativní dopad na životní prostředí a za které jsou zodpovědné rozvinuté státy, tedy i my – jednotliví obyvatelé České republiky. Aktuálně nás nejvíce znepokojují třeba problémy spojené s masivním používáním palmového oleje v potravinách, biopalivech či v kosmetice. Za jeho produkcí stojí rozsáhlé likvidování deštných pralesů jihovýchodní Asie, střední Afriky a Jižní Ameriky, včetně zabíjení jejich zvířecích, rostlinných i lidských obyvatel. Jako spotřebitelé výrobků obsahujících palmový olej neseme velký podíl na vyhubení celé řady vzácných druhů a na bezprostředním ohrožení přežití mnoha dalších. ČSOP Arion je proto aktivním členem Koalice proti palmovému oleji

Naše práce se neobejde bez partnerů, sponzorů, individuálních dárců, poradců a dobrovolníků. Jakýkoliv druh podpory a pomoci vítáme! Můžete nám věnovat sponzorský dar (finanční či materiální), stát se dobrovolníkem, členem, upozornit nás na ohrožené druhy a lokality ve svém okolí, či si třeba koupit ptačí budku

Rok 2019

Arion opět expanduje. Podmanili jsme si rakouské tyrolské Alpy, kde jsme obnovili kolem 10 hektarů zarostlých, ale přesto druhově nejbohatších pastvin celých Alp. Rakousko něco takového ještě nezažilo! Ani doma nezahálíme a dál se staráme o lokality, které máme v péči. K tomu se nám daří stále přibírat nové a stáváme se důležitým partnerem pro Státní ochranu přírody. Naplno se také pouštíme do ochrany lesů, zejména do podpory jejich přirozené obnovy.

Fotogalerie

Pro aktuální fotky navštivte náš facebook