Přejít k hlavnímu obsahu

O nás

Nezisková organizace založená v roce 2015 má za cíl zachránit ty nejcennější a nejohroženější přírodní lokality Olomouckého a Pardubického kraje. Také se zajímáme o řešení globálních problémů.

Naše organizace byla pojmenována podle modráska černoskvrnného (Phengaris arion), jednoho z nejvzácnějších klenotů naší přírody i celé Evropy. Jeho záchrana je jedním z hlavních cílů ČSOP Arion. Spojujeme odborníky, studenty vysokých škol, dobrovolníky i prosté milovníky přírody.

Velké úsilí soustředíme na průzkumy a mapování přírodně cenných lokalit na střední Moravě a ve východních Čechách. Následně pak o tyto lokality pečujeme. Intenzivně spolupracujeme s místními botaniky a zoology, aby nám pomohli vytipovat prioritní druhy a oblasti. Zaměřujeme se především na ta místa, nad kterými ostatní organizace už „zlomily hůl“, ale podle nás si zaslouží náležitou péči a snahu o záchranu.

Jsme sesterskou organizací ČSOP JARO Jaroměř, který na poli aktivní ochrany přírody působí již déle než 30 let. Úzce spolupracujeme s dalšími „sestřičkami“ – ČSOP Morava, Pražská pastvina, ČSOP Ekologická servisní organizace, JARO Österreich a dalšími, se kterými společně tvoříme velkou ochranářskou Skupinu JARO.

Naším společným posláním se stala ochrana a obnova přírodního i kulturního dědictví a environmentální výchova a osvěta veřejnosti.

Vyjadřujeme se k aktuálním globálním problémům, které mají negativní dopad na životní prostředí a za které jsou zodpovědné rozvinuté státy, tedy i my – jednotliví obyvatelé České republiky. Aktuálně nás nejvíce znepokojují třeba problémy spojené s masivním používáním palmového oleje v potravinách, biopalivech či v kosmetice. Za jeho produkcí stojí rozsáhlé likvidování deštných pralesů jihovýchodní Asie, střední Afriky a Jižní Ameriky, včetně zabíjení jejich zvířecích, rostlinných i lidských obyvatel. Jako spotřebitelé výrobků obsahujících palmový olej neseme velký podíl na vyhubení celé řady vzácných druhů a na bezprostředním ohrožení přežití mnoha dalších. ČSOP Arion je proto aktivním členem Koalice proti palmovému oleji

Naše práce se neobejde bez partnerů, sponzorů, individuálních dárců, poradců a dobrovolníků. Jakýkoliv druh podpory a pomoci vítáme! Můžete nám věnovat sponzorský dar (finanční či materiální), stát se dobrovolníkem, členem, upozornit nás na ohrožené druhy a lokality ve svém okolí, či si třeba koupit ptačí budku

 

Ohlédnutí zpátky

 

Rok 2021

Jedeme už v zajetých kolejích. Díky Bohu! Nových ploch do své péče přibíráme již naprosté minimum a soustředíme se na to, aby naše současné lokality byly skutečně „vymazlené". Vlastně na nějakou větší expanzi ani není prostor, protože organizace v tomto roce zažívá neuvěřitelný babyboom a všechny novopečené maminky jsou tedy ze hry. Volný čas (když se náhodou nějaký najde) navíc trávíme výrobou dětských hrabiček. Krom pořízení spousty nových malých členů Arionu se nám konečně podařilo zakoupit výkonnou sekačku a nechápeme, proč jsme tuto investici neudělali už dávno... Zbývá sehnat už pouze štěpkovač na větve, balíkovač na seno, traktor, bagr, terénní auto a tank a budeme nespokojenější organizací pod sluncem! Jediné, co nám dělá vrásky, je dlouhodobé podfinancování ochrany přírody v Česku. S nadějemi proto vyhlížíme rok 2022 a doufáme, že se něco stane a situace se zlepší. Pokud ne, najdete v této rubrice od příštího roku smutný výčet lokalit, které jsme museli opustit a nechat zaniknout.

 

Rok 2020

V roce 2020 jsme úspěšně navázali spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje a zajistili jsme kvalitní zásahy hned v několika přírodních památkách a přírodních rezervací v jeho správě. Taky jsme se stali důležitým dodavatelem lesnických prací pro CHKO Litovelské Pomoraví. Nezapomínáme ale ani na vlastní lokality a přibíráme do své péče stále nové a nové. Zejména naše „Radiměřské motýlí království" se rozrůstá skoro až zběsilým tempem a příroda se tady dává „do kupy" neuvěřitelně rychle. Celkem se staráme už o zhruba 50 hektarů biologicky hodnotných lokalit. A to není málo. A tak nás ani nepřekvapuje zjištění, že v naší organizaci vlastně není nikdo, kdo by znal všechny naše lokality. Protože to prostě není možné...

 

Rok 2019

Arion opět expanduje. Podmanili jsme si rakouské tyrolské Alpy, kde jsme obnovili kolem 10 hektarů zarostlých, ale přesto druhově nejbohatších pastvin celých Alp. Rakousko něco takového ještě nezažilo! Ani doma nezahálíme a dál se staráme o lokality, které máme v péči. K tomu se nám daří stále přibírat nové a stáváme se důležitým partnerem pro Státní ochranu přírody. Naplno se také pouštíme do ochrany lesů, zejména do podpory jejich přirozené obnovy.

 

Rok 2018

Arion je již dobře zaběhlou organizací a stará se o přibližně 20 hektarů přírodovědně cenných ploch. Kromě vlastních lokalit stále častěji zajišťujeme údržbu zvláště chráněných území, především na území Olomouckého kraje. Letošním největším úspěchem a zároveň asi největším ochranářským zážitkem našich dosavadních kariér je likvidace cca 4 hektarů expanzivního borůvčí v okolí Velké Kotliny v centrální části CHKO Jeseníky.

 

Roky 2015 až 2017

Naše začátky byly těžké. Víte, co je to opravdový ochranářský punk? Třeba bydlet s křovinořezy na vysokoškolských kolejích, každý den je nosit kolem vrátnice a slibovat, že je skutečně nebudete uprostřed noci startovat. Jezdit starou vypůjčenou felicií, kterou musíte každé ráno roztlačit, abyste mohli jet na louku. Pravda, později jsme si polepšili a na lokality jezdili velmi spolehlivým vozidlem zn. Renault Clio, kam se pohodlně vešlo 5 lidí a 3 křovinořezy, což nám zpětně přijde naprosto neuveřitelné. Probdít celé noci, pracovat celé dny včetně víkendů a přitom úspěšně vystudovat. Ano, takové byly naše začátky... Jak jsme to dokázali, netušíme.

 

Fotogalerie

Pro aktuální fotky navštivte náš facebook.