Soustředíme na střední Moravu a východní Čechy. Pátráme po přírodovědně cenných lokalitách, o které se poté s láskou staráme. Občas se podíváme i za hranice. Intenzivně spolupracujeme s místními botaniky a zoology, aby nám pomohli nalézt ty nejcennější a nejohroženější druhy a lokality. Často začínáme tam, kde to jiné podobné organizace vzdávají. Vždyť mnohé druhy, které se snažíme zachránit pro další generace, nikde jinde v České republice neuvidíte! Jsou jimi například vzácní motýli modrásek černoskvrnný a hnědásek květelový, saranče vrzavá, křivatec český a mnohé další. Každým dnem se náš záběr rozšiřuje tak, abychom zachránili největší poklady naší přírody!

Aktuality

Termíny našich vybraných akcí

3.-7. června | Osvobození Motýlího království | Radiměř

16.-19. července | Martinické kosení | Martinice u Proseče

1.-9. srpna | Tábor Olešenka | Olešenka

9.-13. září | Štědrákovské Hrabošení | Štědrákova Lhota

26. září | Ekojarmark Olomouc | Olomouc - Horní náměstí

Podrobnější informace jsou v letáku ke stažení ZDE

Údržba přírodně cenných lokalit

 • výsadby zeleně, lesní výsadby
 • budování živých zahrad (jezírka, skalky pro ještěrky, motýlí záhony, ptačí budky…)
 • údržba zeleně, kácení dřevin
 • budování návštěvnické infrastruktury
 • výukové programy pro školy
 • osvětové akce pro veřejnost
 • dobrovolnické víkendovky a tábory na nejzajímavějších lokalitách našeho kraje
 • exkurze do přírody
 • provoz první olomoucké semínkovny
 • a je toho mnohem víc! Nebojte se nás kontaktovat, umíme i zázraky na počkání!

Oblasti našeho běžného výskytu

TODO

 • odkaz na samoastnou mapu
 • jsme i přímo rodáci

Pro veřejnost

Zapojte se do našich akcí, napište nám, že máte zájem

 • Dobrovolnické akce
 • Exkurze
 • Semínkovna
 • Přednášky, projekce, besedy
 • Naučné stezky
 • Informační kampaně
 • Výukové programy

Zájmové druhy motýlů

Naším velkým cílem je záchrana nejohroženějších druhů motýlů.

 • modrásek černoskvrnný (Phengaris arion)
 • hnědásek květelový (Melitaea didyma)
 • okáč skalní (Chazara briseis)
 • modrásek bahenní (Phengaris nausithous)

Zájmové druhy rostlin

Zajímají nás samozřejmě i rostliny. Na našich lokalitách najdete třeba tyto klenoty:

 • pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea)
 • jalovec obecný (Juniperis communis)
 • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 • cídivka různobarvá (Hippochaete variegata)
 • hořec křížatý (Gentiana cruciata)
 • hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)
 • hořeček brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • upolín nejvyšší (Trollius altissimus)
 • a spoustu dalších

Boj se suchem

Obnova přirozených mokřadů, budování tůní, zadržení vody v krajině

Lidé & kontakty

ZO ČSOP 71/18 Arion, Kmochova 25, 779 00 Olomouc, IČO 04377818, číslo účtu 2600875491/2010

Zuzana Kubištová


Zuzana Kubištová

Předsedkyně organizace

 • zuzana.kubistova@csoparion.cz
 • 731 194 787

Mgr. Roman Kalous


Mgr. Roman Kalous

Hospodář, koordinátor projektů

 • roman.kalous@csoparion.cz
 • 604 654 499

Bc. Kamil Maralík


Bc. Kamil Maralík

Koordinátor projektů

 • kamil.maralik@csoparion.cz
 • 732 148 616

Mgr. Ondřej Pospíšil


Mgr. Ondřej Pospíšil

Koordinátor projektů

 • ondrej.pospisil@csoparion.cz

Martin Hvězda


Martin Hvězda

Koordinátor projektů

 • martin.hvezda@csoparion.cz

Mgr. Gita Matlášková


Mgr. Gita Matlášková

Koordinátorka kampaní, komunikace s veřejností

 • gita.matlaskova@csoparion.cz
 • 723 835 743

Bc. Martina Předotová


Bc. Martina Předotová

Environmentální lektorka

 • martina.predotova@csoparion.cz

A další desítky lidí


A další desítky lidí

Brigádníci, studenti, dobrovolníci…

„čekáme na tebe“


„čekáme na tebe“

Jsme otevřenou organizací…

Jak nás podpořit?

číslo účtu 2600875491/2010

 • Finančním darem č.ú.
 • Nákupem přes givt
 • Dobrovolnou prací
 • Dobrou radou
 • Najměte si nás na práci